Home

City people

Bureau Authentiek is voor iedereen die zowel innerlijk als uiterlijk authentieker in het leven wil staan.

Authentiek wordt omschreven als echt en betrouwbaar zijn. Dat wil zeggen dat je gedrag overeenkomt met je gedachten en wensen. Bureau Authentiek helpt mensen die zichzelf willen neerzetten zoals ze zijn, door eerst inzicht te geven in hun persoonlijke gedachten en levenswensen zodat zij zich met dat inzicht overeenkomstig kunnen gedragen.

Herken je het dat je je soms teveel aantrekt van wat anderen van je denken en wat ze over je zeggen ? Misschien pas je je daardoor te veel aan. Jouw unieke persoon is hierdoor verdwenen. Als je gedrag niet strookt met je persoonlijkheid, je gedachten en wensen dan treedt er onvrede op; een innerlijk conflict.

Hoe vaak cijfer je jezelf weg, zonder hier bewust voor te kiezen? Een belangrijk gezegde is; ‘Zorg eerst voor jezelf dan voor de ander’. Zorg eerst voor jezelf, dit betekent niet dat je tussen twee uitersten hoeft te kiezen. Voor jezelf kiezen is niet egoïstisch maar getuigt juist van respect. Respect voor jezelf. Pas wanneer je respect hebt voor jezelf kan je dat ook voor een ander hebben. En als gevolg daarvan hebben anderen dat ook voor jou.
Dat is het resultaat van authentiek handelen. Authentiek zijn, betekent vanuit je eigenheid opereren zonder anderen te kwetsen of jezelf op te blazen. Hierdoor wordt je gezien, gehoord en bovenal: word je een enorme magneet voor anderen.

Er is geen andere weg dan de eigen weg (Spinoza)